Carti

Bun venit la bord! Va rog sa faceti click pe link-urile de mai jos pentru a accesa sectiunea dorita. Click pe poza copertii pentru navigarea catre descrierea cartii.

Manualul timonierului
Comunicatii navale GMDSS – LRC
Manualul ofiterului de cart, editia a doua
Dictionarul conducatorului de ambarcatiune de agrement
Promotia 1975 – Imposibila intoarcere
Manualul conducatorului de ambarcatiune
Colreg
Regulament de navigație pe Dunare
Ofiterul de cart
Catarge printre stele
Ghidul timonierului de cart
Amiralul Nelson
Noduri si matelotaj
Informatizarea actiunilor militare ale fortelor navale
Ghidul ofiterului de cart
Scenarii de navigatie simulate si cinematica
Evitarea coliziunii pe mare. Manevra tactica a navei
Manevra tactica a navei in formatia navala
Automatizarea conducerii actiunilor militare in fortele navale
Aduceri aminte (scrisa de tatal meu – Marcu Sâncrăian)

Manualul timonierului

Siguranţa navigaţiei pe mare constituie preocuparea perma-nentă a IMO, armatorilor, a tuturor celor implicaţi în transportul maritim, aceasta concretizându-se în modernizarea tehnicii de navigaţie, dar şi în perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului navigant.

Lucrarea se adresează tinerilor care intenţionează să-şi însuşească tainele profesiei de timonier, dar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ de marină.

Structura lucrării a fost concepută astfel încât să cuprindă esenţa cunoştinţelor teoretice şi priceperilor pe care trebuie să le aibă un bun timonier. Într-o proporţie însemnată, structura lucrării urmează prevederile STCW Manila 2010  privind competențele timonierului și marinarului de punte.

De aceea am considerat că aceste cunoştinţe trebuie să vizeze atingerea următoarelor obiective: însuşirea responsabilităţilor care revin timonierului de cart, cunoaşterea navei şi a instalaţiilor de punte de la bordul acesteia, cunoaşterea instalaţiilor şi mijloacelor de vitalitate, precum şi modul de acţiune la semnalele de alarmă care se dau la bordul navei, înţelegerea modului de orientare pe mare şi conducerea navei în siguranţă, cunoaşterea destinaţiei şi construcţiei instrumentelor, echipa-mentelor, aparaturii electrice necesare ţinerii navigaţiei, înţelegerea modului de construcţie şi funcţionare a instalaţiei de guvernare, precum şi a modului  în care trebuie să acţioneze timonierul pentru a executa comenzile date de către ofiţerul de cart pe puntea de comandă, cunoaşterea luminilor de navigaţie și semnelor purtate sau semnalelor date de navă în diferite situaţii, cunoaşterea codului internaţional de semnale, însuşirea prevederilor convenţiilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale privitoare la profesia de marinar.

Comunicatii navale GMDSS – LRC

Necesitatea operării corecte a oricărui echipament de radiocomunicații,  de către personal calificat, este  clar exprimată în  Regulamentul Radio ITU, care cere ca seviciul fiecărui radio-telefon naval (handheld) să fie controlat de un operator ce deţine un certificat emis şi recunoscut de Guvernul respectiv.

În consecință, cursurile GMDSS (GOC – General Operator’s Certificate, LRC – Long Range Certificate, SRC – Short Range Certificate sau ROC – Restricted Operators Certificate) sunt obligatorii pentru toți cei care vor să navigheze pe mare și vor fi în situația de a utiliza un echipament de comunicații radio.

Necunoașterea manipulării aparaturii din serviciul maritim mobil sau mobil maritim prin satelit de la bord și a procedurilor de comunicație poate duce la situații deosebit de periculoase. Imaginați-vă situația în care sunteți în pericol (incendiu, scufundare, coliziune, atac pirateresc, om la apă etc.), aveți o avarie sau un rănit/bolnav la bord și aveți nevoie de ajutor sau vreți să dați un telefon acasă și nu cunoașteți procedurile de folosire a mijloacelor de comunicație.

Prezenta carte este un ghid de utilizare a mijloacelor de comunicație din serviciul mobil maritim, serviciul mobil maritim prin satelit, sau goniometrarea locului sinistrului naval, dar și cunoașterea mijloacelor de semnalizare care în anumite împrejurări sunt indispensabile.

Am inclus în carte Expresii standard de comunicare pentru navigatori – IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), prezentându-le atât în limba română, cât și în limba engleză pentru augmentarea înțelegerii și încrederii utilizării acestora.

Aplicația de învățare și autotestare a cunoașterii, atașată acestei cărți, aduce plusul specific utilizării metodelor moderne de de învățare.

Manualul ofiterului de cart, editia a doua

OOWProfesia de ofiţer de marină presupune cunoştinţe teoretice în vaste domenii, dar mai ales deprinderi temeinice, pentru a fi în măsură să dea răspunsuri potrivite în situaţii deosebite.
Această lucrare se vrea o sinteză şi, aşa cum este firesc, aduce în atenţie, în primul capitol, responsabilităţile pe care le au ofiţerii atunci când îndeplinesc atribuţiunile ofiţerului de cart pe puntea de comandă sau la maşini.
Am integrat în acest capitol şi standardele STCW referitoare la această profesiune, pentru a sublinia că acestea trebuie să constituie startul în demersul de formare şi dezvoltare a ofiţerilor de marină.
Scriind această lucrare, nu am făcut decât să sintetizez acele cunoş-inţe pe care marinarii le-au dezvoltat în confruntarea benefică cu mările şi oceanele lumii.
Credincios triadei modelare, simulare, învăţare, pe care m-am străduit să o dezvolt şi să o promovez în activitatea didactică, propun celor care doresc să-şi dezvolte deprinderile în conducerea navei, să utilizeze aplicația de modelare şi simulare a evitării coliziunii, evitării ciclonului tropical şi utilizării paralelelor indicatoare ca pasul de început pentru dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru conducerea în siguranţă a navelor.
De asemenea, actuala ediție conține aplicații de învățare și autotestare, care sunt menite să ajute cadetul sau ofițerul de punte să-și consolideze cunoștințele de specialitate, de imediată necesitate pe care le impune înde-plinirirea responsabilităților pe timpul serviciului de cart.
Astfel, am inclus aplicații de învățare și autotestare pentru GMDSS, marinărie, manevră și conducere, urmând ca în perspectivă să includ și componentele pentru celelalte discipline.
Actuala ediție dezvoltă, pe un spațiu mare, cunoștințele și procedurile din domeniul metodelor moderne ale navigației maritime și comunicațiilor navale.
Procedurile de calcul prezintă numai succesiunea calculelor și regulile care trebuie respectate în efectuarea acestora, renunțând la metoda calculului cu ajutorul logaritmilor, deoarece computerele, aplicațiile infor-matice pe care le avem la dispoziție, înlocuiesc binefacerile bătrânilor logaritmi, inventați în 1614 de către John Napier, pentru a-i ajuta pe oameni să efectueze mai ușor înmulțiri, împărțiri sau ridicări la putere.

Dictionarul conducatorului de ambarcatiune de agrement

CopDicAmbAceastă carte s-a născut la sugestia unor cursanți doritori să obțină certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement, puși la grea încercare în prima zi de curs, când au venit în contact cu terminologia marinărească nouă și aparent ciudată, dar incitantă pentru mulți dintre ei.
Termenii sunt prezentați și în limba engleză deoarece, pentru conducătorii de ambarcațiune care au certificate clasa B, dar mai ales pentru cei cu clasa A, cunoașterea terminologiei marinărești în limba engleză este necesară.
Explicațiile sunt ample, dar concise, iar schemele și imaginile prezentate au menirea să cuprindă elementele esențiale și să fie riguros exacte. Legile fizicii care guvernează mișcarea ambarca-țiunii pe apă au fost prezentate cât mai detaliat și mai expresiv posibil, pentru că, înțelegând dinamica ambarcațiunii, putem să o folosim eficient și să o ferim de accidente.
Acest dicționar nu îl consider încheiat pentru că tehnologia și științele nautice sunt în marș neîntrerupt.
Dicționarul este o contribuție la răspândirea și întărirea spiritului marinăresc.

Promotia 1975 – Imposibila intoarcere

CopProm75De ce i s-a spus Imposibila Întoarcere? Pentru a sublinia faptul că acum, după ce au trecut 40 de ani de la absolvire, privim cu jind la anii aceia, dar a ne întoarce acolo de unde am plecat, este pur şi simplu imposibil!
Ea reprezintă pentru fiecare dintre noi un mijloc cu ajutorul căruia ne vom putea aduce aminte de noi, cei care am fost, care suntem şi care vom fi peste ani, până ce ultimul dintre noi va pleca. Fiţi siguri că acesta înseamnă mare lucru! De ce?
Pentru că această carte adună într-un mănunchi tot ce a fost mai bun, mai important şi mai frumos din anii de studenţie, şi apoi din aceste patru decenii scurse de la absolvire.

Manualul conducatorului de ambarcatiune

Cartea pe care o ofer acum conducătorilor de ambarcațiuni se adresează tuturor celor care doresc să obțină certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement clasele A, B, C, D. În partea printată a cărții, am inclus capitolele care sintetizează cunoștințele teoretice și practice care se adresează aspiranților la certificatul de conducător de ambarcațiune din toate clasele. În formatul electronic, pe DVD, am înclus capitolele Navigație, Comunicații navale și semnalizări, Salvare pe mare, Meteorologie maritimă, Colreg, RND, care, în majoritate, se adresează îndeosebi celor care doresc să obțină certificatul de conducător de ambarcațiune pentru clasele C, B și A. Pentru a asigura învățarea și autotestarea înțelegerii cunoștințelor care se verifică la examenul de obținere a certificatului de conducător de ambarcațiune, am creat un program informatic care conține aplicații informatice pentru majoritatea disciplinelor de concurs pe baza testelor de cunoștințe agreate de ANR. Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de înțelegere și formare a unor deprinderi necesare manevrei ambarcațiunilor și iahturilor, am pus la dispoziție o aplicație informatică care ajută la înțelegerea efectului cârmei și elicelor. Această secțiune completează expunerea teoretică prezentată în partea printată a cărții.

Prezentare carte:

Regulament de navigație pe Dunare

În anul 2005, am realizat un program informatic, care asigură învățarea, testarea și autotestarea cunoașterii Regulamentului Internațional pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare (COLREG), pornind de la necesitatea modernizării procesului însușirii cunoștințelor profesionale.ReNaDu_Cop

Credincios triadei modelare, simulare, învățare, pe care m-am străduit să o promovez în activitatea didactică, am creat acest program, care permite potențarea efortului celor care se pregătesc sau lucrează pe navele maritime, pentru a fi în măsură să asigure siguranța navigației.
În acest an, având mai mult timp la dispoziție, am decis să realizez un program similar și pentru marinarii și proprietarii de ambarcațiuni mici care navigă pe Dunăre sau pe apele interioare și care, pentru a naviga în siguranță, trebuie să cunoască și să aplice reglementările în vigoare pe aceste ape.
Lucrarea care însoțește acest program cuprinde, așa cum este și firesc, textul Regulamentului de Navigație pe Dunăre, Canalul Dunăre-Marea Neagră și Lacul Snagov.
Bateria de teste, întocmită pe baza Regulamentului de Navigație pe Dunăre, cuprinde 690 de întrebări, fiecare cu câte 3 variante de răspuns și este cuprinsă în partea a doua a acestei lucrări, fiind  inclusă în programul informatic care însoțește lucrarea.
Întrebările din bateria de teste și variantele de răspuns sunt ilustrate cu scheme de manevră a navei, imagini cu semnalizarea vizuală  și sonoră obligatorie pentru nave, cu imagini ale semnalelor și a sistemului de balizaj poziționat în apă sau  pe maluri. O parte din variantele de răspuns sunt ilustrate cu nave și imagini de pe Dunăre.
Pentru a da flexibilitate programului de învățare-testare, am prevăzut posibilitatea extragerii din bateria integrală de teste a unor întrebări specifice unor arii curiculare diverse.
Secvența de învățare asigură utilizatorului parcurgerea bateriei de teste aleasă, alegerea variantei de răspuns și verificarea corectitu-dinii acesteia.
Secvența de testare asigură alegerea aleatoare a unor întrebări și evaluarea modului de însușire a prevederilor Regulamentului de Navigație pe Dunăre.
Mulțumesc marinarilor de la Dunăre pentru că m-au încurajat să fac această lucrare și sunt încredințat că ei știu cel mai bine că acest mare fluviu european este o fereastră spre noi orizonturi, un drum fără pulbere spre lumea largă.

Vizionati programul informatic de invatare-autotestare:

https://youtu.be/GjSDteq7eh0

Catarge printre stele

Prima parte a titlului acestei cărți și prima copertă reprezintă o metaforă. Fiecare om este o stea care se dezvoltă pe un segment infinitezimal al axei timpului, se naște, evoluează strălucind mai intens sau mai slab, după puterile ei interioare și apoi se stinge.Astro-cop
A doua parte a titlului, cât și imaginea de pe coperta a doua sunt mai prozaice, înglobând partea științifică, cunoașterea necesară meseriei de marinar, care trebuie să alimenteze focul interior ce ne asigură strălucirea. În fond, știind dinamica Universului, nu greșim cu nimic dacă afirmăm că suntem pulbere de stele.

Vizionați:

https://www.youtube.com/watch?v=mJwmbgEnsLI

https://www.youtube.com/watch?v=PevbPiX03jI

Ofiterul de cart

Aşa cum am promis cu doi ani în urmă  în prefaţa Ghidului ofiţerului de cart civil sau militar, am realizat o lucrare care se  adresează  exclusiv  ofiţerilor  de marină  civilă, în care m-am străduit să detaliez cunoştinţele specifice, de imediată necesitate ofiţerului cu responsabilitatea cartului pe puntea de comandă.Cop_OOW
Această carte se adresează deopotrivă ofiţerilor de marină civili sau militari şi navigatorilor de plăcere, pentru că sarcina de bază pe care o au este în esenţă aceeaşi: de a asigura deplasarea navelor pe mările şi oceanele lumii dintr-un punct în altul în condiţii de siguranţă.

Vizionați programul de simulare:

https://youtu.be/x5kZyRGUIXE

Amiralul Nelson

Autorul se află la primul său „roman”, dar girul îi vine de la mulţimea de lucrări publicate, legate de navigaţie, tactica navală și marinărie domnia sa a predat mai mulţi ani aceaste complexe şi importante componente ale învăţământului de marină, fie el militar, ori civil.

Cop_NelsonBun cunoscător în ale marinăriei, comandorul I.A. Sâncrăian a folosit limbajul corect în ceea ce priveşte componentele unui velier, dar şi comenzile, viaţa la bord. Pentru igiena textului lucrării, notele explicative, binevenite de altfel, sunt trimise la subsol.

Vizionati: Bătălia de la Trafalgar (moartea lui Nelson) https://www.youtube.com/watch?v=FETRLei-Euk

Dr. Mariana Păvăloiu

Informatizarea actiunilor militare ale fortelor navale

TICAM_cop

Colreg

Sunteti un om al marii si iubiti marea. V-ati insusit cunostinte si deprinderi care va permit sa executati cu succes serviciul de ofiter de cart la bordul navelor civile sau militare.
Mai aveti insa indoieli priColreg_Copvind cunoasterea temeinica a prevederilor COLREG?
indoiala si nesiguranta in clipele dificile, cand sunteti singur pe comanda, spulberati-le invatand mereu.
Acum aveti prilejul sa va consolidati cunostintele si deprinderile in conducerea navei pentru a preveni coliziunea, moment cu consecinte neplacute pentru tine si nava.
Vizionati programul informatic de invatare-autotestare:

https://www.youtube.com/watch?v=AejRzOnSBic&feature=youtu.be

Ghidul ofiterului de cart

GhidCart_CopAcest ghid se adreseaza deopotriva ofiterilor de marina civili sau militari si navigatorilor de placere, pentru ca sarcina de baza pe care o au este in esenta aceeasi: de a asigura deplasarea navelor pe marile si oceanele lumii dintr-un punct in altul in conditii de siguranta -navele civile incarcate cu bunuri sau pasageri, iar navele militare cu senzori si armament pentru a duce lupta antiaeriana, la suprafata, antisubmarin si in spatiul electromagnetic si acustic.

Ghidul timonierului de cart

Lucrarea se adreseaza tinerilor care intentioneaTimon_Copza sa-si insuseasca tainele profesiei de timonier, dar si studentilor din institu-tiile de invatamant de marina.
Structura lucrarii a fost conceputa astfel incat sa cuprinda esenta cunostintelor teoretice si priceperilor pe care trebuie sa le aiba un bun timonier. intr-o proportie insemnata, structura lucra-rii urmeaza tematica examenului pe care trebuie sa-l sustina cel care doreste sa devina timonier.

Noduri si matelotaj

Cu toate progresele tehnice realizate in constructiile navale, mana omului nu a putut fi inlocuita complet in executarea lucrarilor de matelotaj, fapt ce impune ca fiecare Noduri_Copmarinar sa-si insuseasca executarea acestor lucrari, de multe ori siguranta omului si chiar a navei fiind dependente de executarea corecta si la timp a unui nod.
Consideram aceasta lucrare o modesta incercare de a sprijini marinarii in nobila lor misiune.

Scenarii de navigatie simulate si cinematica

Scen_Cin_CopLa baza lucrarii sta conceptul didactic exprimat in triada „modelare, simulare, invatare”. Aceasta triada exprima pe de o parte raporturile esentiale intre realitatea simulata si procesul de invatare, concentrand de fapt, finalitatea efortului de realizare a simulatorului.
Primele doua componente sunt, in principal, rezultatul muncii in comun a dezvoltatorului de simulari si al utilizatorului. Abstractizarea lumii reale in modelul conceptual al spatiului misiunii a fost primul pas spre realizarea acestei lucrari concepute a fi dezvoltata in mai multe volume. Atunci cand dezvoltatorul si utilizatorul se reunesc in aceeasi persoana, rezultatul este optim.
invatarea este sustinuta de un simulator radar care permite utilizatorului sa creeze scenarii de navigatie simulate diverse, dinamice, care-l apropie de realitatea de pe mare si ii permit sa rezol-ve, cu ajutorul calculatorului, diverse probleme de cinematica navala.
Utilizatorul poate naviga costier de la Constanta la Istanbul. Acest fapt este posibil prin includerea in simulator a conturului digitizat al coastei intre aceste doua porturi.

Evitarea coliziunii pe mare. Manevra tactica a navei

CSLE_copCartea este structurata in trei parti distincte: in partea I sunt prezentate pe scurt conceptele fundamentale ale modelarii simularii. In partea a II-a sunt prezentate in sinteza probleme generale ale evitarii coliziunii pe mare, este descris simulatorul, iar in ultimul capitol al acestei parti sunt prezentate procedeele de prevenire a coliziunii, prin schimbare de drum si de viteza. In partea a III-a este prezentata manevra tactica a navei in formatia navala.

Manevra tactica a navei in formatia navala

MTN_CopAspectele teoretice specifice modelului conceptual al misiunii prezentate in prima parte prezinta deprinderile necesare pentru manevra tactica a navei in formatia navala.
Bazat pe aceste nevoi, a fost realizat un program de simulare. El foloseste o retea de calculatoare in care fiecare sistem de calcul reprezinta o nava.
Simulatorul este orientat spre asigurarea invatarii in timp real a manevrei tactice a navei conform Codului semnalelor tactice si de manevra.

 

Automatizarea conducerii actiunilor militare in fortele navale

ACAM_CopSunt prezentate conceptele fundamentale ale modelarii, simularii si jocurilor de razboi, precum si standardele din aceste domenii.
In detaliu sunt prezentate doua produse informatice care pot fi utilizate la rezolvarea unor probleme ale cercetarii operationale. Obiectivul urmarit este de a dezvolta abilitatile ofiterilor de stat major de a optimiza activitatile desfasurate in actiunile militare: folosirea armamentului si mijloacelor de lupta, planificarea activitatilor, organizarea transporturilor, gestionarea stocurilor si fondurilor financiare, hranirea echipajelor, luarea deciziei in situatii de risc si de incertitudine etc. Fiecare din modelele prezentate este ilustrat cu cel putin un studiu de caz, in scopul dezvoltarii deprinderii de a formula corect problemele, de a le rezolva cu ajutorul programelor informatice.

Aduceri aminte (scrisa de tatal meu – Marcu Sâncrăian)

Aduceri_CopAduceri aminte … este de fapt un roman sau, cel putin asa il consider eu. Un roman scris de un taran cu putini ani de scoala, dar cu o temeinica scoala a vietii si cu un bagaj de cunostinte, cu mult peste media multor intelectuali formati in noua noastra societate, cunostinte acumulate, autodidact, din frumoasa-i biblioteca (as indrazni sa spun din invidiata-i biblioteca, de aproape 6.000 de volume!). Pentru el, cartea era un tip particular de interlocutor, declarandu-i lui Dumitrescu (1983) ca: „Acestor carti le datorez luminarea mea si intelegerea celor ce ne inconjoara”. Tot ele, cartile, il fac constient de „… cate cunostinte exista, dar pe care, inca necunoscandu-le, vad cat de multe sunt de stiut si, in acelasi timp, imi dau seama de putinatatea cunostintelor mele”, asa cum ne scria in 6 februarie 1994.
Prof. univ. dr. Vasile Cristea

Vizionați Legenda bujorului de stepă din comuna, Zau de Câmpie din județul Mureș, în care m-am născut.

https://www.youtube.com/results?search_query=marcu+sancraian