Manualul timonierului

Siguranţa navigaţiei pe mare constituie preocuparea perma-nentă a IMO, armatorilor, a tuturor celor implicaţi în transportul maritim, aceasta concretizându-se în modernizarea tehnicii de navigaţie, dar şi în perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului navigant.

Lucrarea se adresează tinerilor care intenţionează să-şi însuşească tainele profesiei de timonier, dar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ de marină.

Structura lucrării a fost concepută astfel încât să cuprindă esenţa cunoştinţelor teoretice şi priceperilor pe care trebuie să le aibă un bun timonier. Într-o proporţie însemnată, structura lucrării urmează prevederile STCW Manila 2010  privind competențele timonierului și marinarului de punte. De aceea am considerat că aceste cunoştinţe trebuie să vizeze atingerea următoarelor obiective: însuşirea responsabilităţilor care revin timonierului de cart, cunoaşterea navei şi a instalaţiilor de punte de la bordul acesteia, cunoaşterea instalaţiilor şi mijloacelor de vitalitate, precum şi modul de acţiune la semnalele de alarmă care se dau la bordul navei, înţelegerea modului de orientare pe mare şi conducerea navei în siguranţă, cunoaşterea destinaţiei şi construcţiei instrumentelor, echipa-mentelor, aparaturii electrice necesare ţinerii navigaţiei, înţelegerea modului de construcţie şi funcţionare a instalaţiei de guvernare, precum şi a modului  în care trebuie să acţioneze timonierul pentru a executa comenzile date de către ofiţerul de cart pe puntea de comandă, cunoaşterea luminilor de navigaţie și semnelor purtate sau semnalelor date de navă în diferite situaţii, cunoaşterea codului internaţional de semnale, însuşirea prevederilor convenţiilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale privitoare la profesia de marinar.