Regulament de navigatie pe Dunare

1. Scurtă prezentare a lucrării

Lucrarea a fost elaborată pentru a-i ajuta pe marinarii care activează pe fluviul Dunărea să-și însușească temeinic prevederile RND.

În acest scop a fost concepută o baterie de teste (650 întrebări), în care fiecare articol și paragraf ale RND au fost transformate într-o întrebare, căreia i-au fost asociate trei variante de răspuns, din care, numai una este corectă.

Bateria de teste este integrată în aplicația informatică, asociată RND, care asigură învățarea prevederilor regulamentare, precum și autotestarea sau testarea cunoașterii acestora.

Pentru a da flexibilitate procesului de învățare, s-a prevăzut posibilitatea personalizarii bateriei de teste în funcție de ariile curiculare specifice activității pe fluvial Dunărea și apele interioare

Aplicația informatică asigură:

-realizarea unor baterii de teste personalizate conform ariei curiculare

-învățarea – prin parcurgerea bateriilor de teste, integrală sau  personalizată, și verificarea imediată a corectitudinii alegerii variantei de răspuns

-testarea însușirii prevederilor regulamentului. In acest scop din bateria de teste aleasă, calculatorul selectează aleator, la fiecare testare, un numar de întrebări, la care cel testat  trebuie să aleaga varianta de răspuns corectă. La încheierea testarii se afisează procentul răspunsurilor corecte. Utilizatorul poate verifica la final modul in care a răspuns la întrebările selectate la testare.

2. Instrucțiuni de utilizare

2.1. Lansarea în execuție aduce pe ecran prima fereastră:

rnd1

2.2. Următoarea fereastră asigură accesul la aplicație:

rnd2

Accesul este permis dacă utilizatorul introduce parola (cuvântul) scoasă din cele două cărți care însoțesc programul (Vol. 1 conține Regulamentul de Navigație pe Dunăre, iar Vol. 2 bateria de teste integrală) de la pagina, rândul, ordinea din rând alese aleator de program.

Dacă se apasă pe butonul „Citește instrucțiunile de utilizare” se afișează și modul în care trebuie să introduceți parola.

Numai dacă se introduce parola corectă se deschide fereastra care asigură accesul la meniul de lucru.

2.3.  Meniul de lucru

Fișiere

-Generare baterie de teste personalizată pe aria curiculară;

-Terminat.

Învățare

-Învățare pe bateria de teste integrală;

-Învățare pe bateria de teste personalizată pe aria curiculară.

Testare

-Învățare pe bateria de teste integrală;

-Învățare pe bateria de teste personalizată pe aria curiculară.

2.3.1. Generarea bateriei de teste personalizată pe aria curiculară

rnd3

În funcție de aria curiculară de interes din bateria de teste integrală puteți alege/transfera într-un fișier separat un număr mai mic de întrebări.

Modul de utilizare este simplu. Se parcurge apăsând pe săgeată fișierul integral și pentru a transfera întrebarea în noul fișier se apasă butonul „Transfer întrebarea în noul fișier”. Dacă vă răzgândiți poziționați-vă pe întrebare și apăsați butonul „Șterge

2.3.2. Învățare

Asigură parcurgerea ascendentă sau descendentă a fișierului integral sau a fișierului personalizat pe aria curiculară. Cu săgeata stânga sau dreapta se parcurge bateria de teste aleasă și dacă vreți să confruntați varianta aleasă cu cea corectă apăsați butonul „Verific”, moment în care în casetă este afișată varianta de răspuns corectă. Dacă se dorește poziționarea la sfârșitul sau începutul fișierului apăsați săgețile verticale.

rnd4

În momentul apăsării butonului „Start” programul generează 30 numere aleatoare din intervalul (1- Număr total de întrebări din bateria de teste). În acest fel niciun test nu seamănă cu altul. Se pornește ceasul care marchează numărul de minute rămas până la încheierea testului.

Utilizatorul alege varianta de răspuns, apăsând unul din radiobutoanele „A”, „B” sau „C”, apoi apasă butonul „Confirm”, moment în care se afișează următoarea întrebare cu variantele sale de răspuns.

La terminarea testării se afișează procentual numărul de răspunsuri corecte.

Dacă doriți să analizați răspunsurile date apăsați butonul „Verificare test” și veți vedea răspunsul dat și răspunsul corect al fiecărei întrebări.

Intoarcere la pagina Carti.