Ghidul timonierului de cart

Prefata

Siguranta navigatiei pe mare constituie preocuparea permanenta a IMO, armatorilor, a tuturor celor implicati in transportul maritim, aceasta concretizandu-se in modernizarea tehnicii de navigatie, dar si in perfectionarea pregatirii de specialitate a personalului navigant.
Am considerat ca aceste cunostinte trebuie sa vizeze atingerea urmatoarelor obiective: insusirea responsabilitatilor care revin timonierului de cart, cunoasterea navei si a instalatiilor de punte de la bordul acesteia, cunoasterea instalatiilor si mijloacelor de vitalitate, precum si modul de actiune la semnalele de alarma care se dau la bordul navei, intelegerea modului de orientare pe mare si conducerea navei in siguranta, cunoasterea destinatiei si constructiei instrumentelor, echipamentelor, aparaturii electrice necesare tinerii navigatiei, intelegerea modului de constructie si functionare a instalatiei de guvernare, precum si a modului in care trebuie sa actioneze timonierul pentru a executa comenzile date de catre ofiterul de cart pe puntea de comanda, cunoasterea luminilor de navigatie, semnelor si semnalelor purtate sau date de nava in diferite situatii, cunoasterea codului international de semnale, insusirea prevederilor conventiilor internationale si a legislatiei nationale privitoare la profesia de marinar. Lucrarea a fost structurata pe sapte capitole.
Primul capitol cuprinde responsabilitatile generale, precum si responsabilitatile care revin timonierului pe timpul cartului. La imbarcarea pe nava trebuie sa cititi cu atentie atributiunile din fisa postului.
In cel de-al doilea capitol am prezentat in sinteza cunostin-tele de marinarie referitoare la calitatile si elementele constructive ale navei, ambarcatiuni, parame, macarale si palancuri, instalatiile de punte (de ancorare, legare-remorcare, pentru manevra ambarcatiunilor, pentru incarcarea-descarcarea greutatilor de la bord).
Capitolul al treilea – vitalitatea navei – prezinta geometria si dimensiunile principale ale navei, deplasamentul, tonajul si scarile de incarcare, mijloacele si instalatiile de vitalitate si modul de actiune la semnalele de alarma.
Problemele fundamentale ale navigatiei sunt prezentate in capitolul patru. Sunt prezentate in sinteza principalele instrumente de lucru pe harta, hartile de navigatie si documentele nautice, sistemul de balizaj IALA, metodele determinarii punctului navei.
Capitolul cinci prezinta instalatia de guvernare, efectele de guvernare ale carmei si elicei, luminile si semnele de navigatie pe care le poarta o nava si semnalele pe care trebuie sa le dea in diferite situatii, Codul international de semnale si comenzile standard care se dau la carma.
In capitolul al saselea am prezentat acele reglementari juridice internationale si nationale, care sa-l ajute pe timonier sa inteleaga care este locul si rolul sau in cadrul echipajului, indato-ririle si drepturile pe care le are la bord, modul in care poate sa obtina actele care ii atesta calificarea profesionala.
Prin tabelele prezentate in capitolul al saptelea, am intentionat sa asigur in principal un minimum de informatii in domeniul hidrometeorologiei. In masura in care dimensiunile lucrarii mi-au permis, am prezentat echivalentul unor notiuni marinaresti si in limba engleza.
Prin continutul lucrarii, am condensat intr-un numar limitat de pagini cat mai mult din experienta celor care au batut marile si oceanele lumii, pentru a fi transmisa celor care stau la timona navei.

Capitolul I – Responsabilităţile timonierului

1. Responsabilități generale
Te subordonezi ierarhic direct șefului de echipaj, dar pe timpul executării serviciului de cart, te subordonezi direct ofițerului de cart pe puntea de comandă.
La ordin, îndeplinești atribuțiunile șefului de echipaj, sau poți să fii desemnat prin rolul de echipaj ca timonier șef.
Pentru a fi în măsură să-ți îndeplinești cu competență atribuțiunile, trebuie:

-să cunoști bine nava pe care ești îmbarcat: caracteristicile constructive, compartimentarea navei, instalațiile și utila-jele de punte, performanțele și limitele lor operaționale
-să cunoști calitățile evolutive ale navei, efectul cârmei și elicei, luminile, semnele și semnalele pe care le poartă sau le dau navele în diferite situații
-să fii în măsură să pui punctul pe hartă prin metodele clasice ale navigației maritime, să exploatezi compasurile, sondele și lochurile;
-să ai cunoștințe temeinice de marinărie pentru a participa cu pricepere la acțiunile specifice la bord (manevra instalației de încărcare, a scărilor de bord, instalațiilor pentru manevra ambarcațiunilor, etc.)
-să ai deprinderi temeinice pentru a participa la lupta pentru menținerea vitalității navei
-să cunoști și să respecți prevederile convențiilor internaționale cu aplicabilitate în domeniul maritim (Solas, Marpol, etc.)

În conformitate cu regulile stabilite de companie, poți avea următoarele atribuțiuni:

-verifici periodic, la intervale stabilite de către ofițerul cu responsabilități în domeniul navigației, starea instalațiiilor de salvare, guvernare, semnalizare, luminile de navigație, a scărilor de bord, a materialelor de semnalizare optică și sonoră, a sondelor și lochurilor; raportezi despre anomaliile în funcționarea acestor instalții și starea acestora; exe-cuți lucrările de întreținere și raportezi despre lucrările efectuate și materialele folosite
-participi la activitățile de pregătire a navei pentru marș (manevră) sau încărcare (alte operațiuni tehnologice), executând operațiunile ordonate de către persoana care conduce aceste activități; în principal, pregătești materia-lele de pe puntea de comandă și verifici instalația de guvernare
-participi la manevrele navei, executând manevra la postul tău de la timonă, sau acolo unde ți se ordonă; să fii prezent la postul tău de la timonă și să preiei efectiv guvernarea manuală a navei, ori de cîte ori se dispune de către ofițerul de cart pe puntea de comandă
-participi la manevrarea instalațiilor de încărcare, instalațiilor de închidere-deschidere a capacelor magaziilor de marfă, instalației de ventilare a magaziilor de marfă
-participi la montarea la post și manevrarea scărilor de la bord, inclusiv a scărilor de pilot și iei măsurile cele mai potrivite pentru urcarea în siguranță a pilotului la bord și a celorlalte persoane
-participi la lansarea și ridicarea ambarcațiunilor la bordul navei, executând operațiunile ordonate de către persoana care conduce aceste activități
-îl ajuți pe ofițerul care are în responsabilitate navigația, la aranjarea hărților și documentelor nautice, a documentației specifice, precum și la întreținerea aparatelor și instrumentelor de navigație
-la ordinul ofițerului cu navigația, execuți următoarele:
-potrivești și sincronizezi ceasurile de la bord
-efectuezi sondaje în jurul navei
-săptămânal, precum și la fiecare plecare din port, schimbi apa dulce din tancurile bărcilor de salvare;
-întreții bărcile și mijloacele de salvare pe care le ai în primire
-păstrezi în bune condiții obiectele de inventar ale cabinei tale și a celorlalte materiale de inventar pe care le ai în primire;
-participi la ambarcarea-debarcarea diferitelor materiale, a alimentelor și ambalajelor
-participi la activitățile de curățenie și întreținere a navei, în special, pe puntea de comandă, puntea etalon și puntea bărcilor, în timonerie, camera hărților și spațiile anexe
-să cunoști mijloacele și materialele de vitalitate și de stin-gere a incendiilor existente în dotarea serviciului punte, locul de amplasare a acestora și modul de folosire în diferite situații
-execuți și alte sarcini de serviciu stabilite de către șefii ierarhici sau de către ofițerul de cart sau gardă

1.2. Responsabilități pe timpul executării serviciului de cart
Efectuezi serviciul de cart pe puntea de comandă şi te subordonezi ofiţerului de cart.
Dacă sunteţi în cart doi timonieri şi vă schimbaţi la un interval de timp stabilit de comandant, rămâi pe puntea de coman-dă când nu ești la timonă şi execuţi veghe, precum şi dispoziţiile privind siguranţa navei proprii, date de către ofiţerul de cart.
Pe timpul serviciului de cart, ai voie să consumi numai băuturi nealcoolice.
Trebuie să fii familiarizat cu organizarea pe puntea de co-mandă, să știi poziția, modul de funcționare și exploatare a instalației de guvernare din postul principal de comandă, de rezer-vă și direct din camera cârmei, să cunoști poziția comutatoarelor electrice în așa fel, încât și pe întuneric să poți pune mâna pe echipamentul de care ai nevoie.
Dacă intri în cart noaptea, prezintă-te pe puntea de comandă din timp, pentru ca privirea ta să se adapteze condițiilor de noapte.
Dacă, pe timpul cartului, eşti singurul timonier de cart, vei executa veghea în perioada în care se guvernează pe pilot auto-mat, împreună cu marinarul de veghe. Ai în răspundere următoarele:

-ţii după compas drumul ordonat de către ofiţerul de cart pe puntea de comandă
-execuţi corect şi la timp ordinele date de ofiţerul de cart pe puntea de comandă privind manevra navei şi siguranţa navei
-execuţi observarea vizuală şi auditivă a zonei de navigaţie sau sectorului indicat de către ofiţerul de cart pe puntea de comandă şi raportezi imediat cele observate
-păstrezi şi manevrezi pavilioanele şi semnalele, aprinzi, supraveghezi, stingi şi verifici funcţionarea luminilor de navigaţie şi semnalizare
-execuţi şi menţii curăţenia pe puntea de comandă şi în spaţiile anexe

Atunci când te afli la timonă, îți revin următoarele sarcini:

-să manevrezi timona pentru menținerea continuă a navei pe drumul ordonat, în cazul guvernării manuale, respectiv să supraveghezi ținerea drumului de către pilotul automat, în cazul guvernării automate
-să repeți cu voce tare noul drum ordonat de ofițerul de cart pe puntea de comandă, să-l afișezi la indicatorul din fața compasului de drum și să manevrezi timona pentru aduce-rea navei la noul drum; în timpul girației, să raportezi cap compas din 10 în 10 grade, iar la terminarea girației să raportezi drumul final al navei
-să raportezi imediat ofițerului de cart, atunci când:
-nava nu mai guvernează
-constați o dereglare la girocompas, timonă, axiometru, etc
-menținerea drumului ordonat se face cu dificultate

-să predai timonierului de schimb la postul la timonă, drumul giro, drumul la compasul magnetic, cu voce tare, în prezența ofițerului de cart

Atunci când ești în timpul liber de la timonă, îți revin următoarele sarcini:

-execuți veghe, supraveghind continuu vizual și auditiv zona de navigație sau sectorul indicat de către ofițerul de cart și îi raportezi imediat acestuia despre:
-deplasarea și manevrele navelor aflate în limita de vizibilitate optică
-observarea unor nave, aeronave, ambarcațiuni sau persoane în pericol pe mare
-observarea unor materiale de salvare (bărci, colaci, etc.), a unor epave sau a altor obiecte
-apariția farurilor, coastei sau a unor pericole de navigație
-fenomenele hidrometeorologice care se produc

-păstrezi în ordine și manevrezi, la ordinul ofițerului de cart pe puntea de comandă, pavilionul navei, pavilioanele statelor străine, pavilioanele Codului internațional de semnale, bulele, conurile și alte semne de navigație
-aprinzi și stingi luminile de navigație și de semnalizare, în conformitate cu Regulamentul internațional pentru prevenirea coliziunilor pe mare (Colreg) și urmărești funcționarea normală a acestora
-execuți, la ordinul ofițerului de cart pe puntea de comandă, ronduri de control pe navă, urmărind aplicarea măsurilor de siguranță a navei
-execuți orice alte ordine date de către ofițerul de cart pe puntea de comandă privind manevrara navei sau siguranța navigației:
-măsurarea vitezei vântului
-citirea indicațiilor barometrului
-citirea indicațiilor lochului
-citirea indicațiilor sondei ultrason
-etc

-anunți personalul din schimbul următor pentru intrarea în serviciu
-execuți și menții ordinea și curățenia pe puntea de comandă și în spațiile anexe
-predai postul timonierului de schimb, în prezența ofițerului de cart pe puntea de comandă

Postul tău este pe puntea de comandă și nu poți părăsi acest post decât cu aprobarea ofițerului de cart pe puntea de comandă. Nu ai voie să treci din proprie inițiativă de la guvernarea manuală la guvernarea pe pilot automat sau invers, decât la ordinul sau aprobarea ofițerului de cart pe puntea de comanda.

Intoarcere la pagina Carti.