Automatizarea conducerii actiunilor militare in fortele navale

Cuprins:
CAP.1 ORGANIZAREA CONDUCERII ACŢIUNILOR MILITARE, MODELĂRII ŞI SIMULĂRII ÎN FORŢELE NAVALE
1. Termeni folosiţi în activitatea de informatizare din armată. Obiectivele stabilite în domeniul informaticii şi automatizării conducerii trupelor. Principii care stau la baza realizării acestor obiective. Automatizarea conducerii activităţilor curente la pace şi la război. Automatizarea conducerii acţiun-ilor militare în Forţele Navale
2. Acte normative care reglementează activitatea in domeniul informaticii şi automatizării conducerii trupelor
3. Modelare şi simulare militară. Definiţii, clasificare, concepte. Tendinţe de perspectivă în modelarea şi simularea în NATO
4. Strategia de dezvoltare a domeniului modelare, simulare în Armata României. Planul director pri-vind modelarea, simularea şi învăţarea avansată distribuită în Forţele Navale
CAP.2 MODELARE SIMULARE
5. Simularea căutării urmăririi si atacului submarinului cu nava antisubmarin (variantele –1993 şi 2005)
6. Simularea evitării coliziunii pe mare
7. Simularea manevrei formaţiei navale
8. Simulatorul – Joc de război pentru căutarea, urmări-rea şi atacul submarinului cu grupul naval de căutare atac
9. Utilizarea aplicaţiei informatice: Pachet de programe pentru determinarea posibilităţilor de folosire în luptă ale navelor purtătoare de rachete şi rachetelor de coastă
10. Utilizarea aplicaţiiilor informatice:
– Pachet de programe pentru determinarea posibilită-ţilor de folosire în luptă ale navelor antisubmarin;
– Determinarea posibilităţilor de folosire în luptă ale submarinelor;
– Pachet de programe pentru deteminarea posibilită-ţilor de folosire în luptă ale scafandrilor de luptă
11. Utilizarea aplicaţiei informatice:
Pachet de programe pentru determinarea posibilită-ţilor de folosire în luptă ale navelor purtătoare de artilerie
12. Utilizarea aplicaţiiilor informatice:
– Pachet de programe pentru executarea minării;
– Pachet de programe pentru executarea dragajului
CAP.3 OPTIMIZAREA ACŢIUNILOR MILITARE
13. Optimizarea activităţii în domeniul militar. Tehnici utilizate pentru optimizarea activităţilor. Produse, informatice pentru rezolvarea unor probleme speci-fice domeniului militar cu metode ale cercetării operaţionale: QM, WINQSB “Analize cantitative în management”
14. Utilizarea aplicaţiilor informatice QM şi WINQSB pentru rezolvarea unor probleme de optimizare a producţiei şi stocării:
– Metoda Monte Carlo pentru determinarea perfor-manţelor unui nou utilaj;
– Metoda lanţurilor Markov pentru estimarea cererii unui tip de uniformă;
– Programarea liniară pentru determinarea programu-lui de fabricaţie care permite minimizarea cheltu-ielilor de producţie stocare
15. Utilizarea aplicaţiilor informatice QM şi WINQSB
pentru rezolvarea unor probleme de stocare:
• modelul ABC;
• modelul cantităţii optime de achiziţionat;
• modelul mărimii economice a lotului
16. Optimizarea planificării activităţilor folosind produ-sele informatice WINQSB şi QM:
• Metoda CPM;
• Metoda PERT;
Optimizarea transportului materialeor de la mai multe surse a mai multe destinaţii
17. Utilizarea aplicaţiilor informatice QM şi WINQAB pentru rezolvarea unor probleme de decizie:
• decizii în condiţii de risc ;
• decizii în condiţii de incertitudine ;
– utilizarea arborelui de decizie
CAP 4. UTILITARE PENTRU ACTIVITĂŢI DE STAT MAJOR
18. Pachet de programe pentru prelucrarea şi transmite-rea situaţiei operativ-tactice pe hãrţi scanate
19. Utilizarea POWERPOINT
20. Reţeaua INTERNET.Administrare. Motoare de căutare. Conceptele WWW, E-mail, Bookmark, plug-in, Internet Service Provider. Protocolul HTTP
INTRANET-ul militar
21. Baze de date relaţionale. Concepte fundamentale
Interogarea bazelor de date cu SQL
22. Noţiuni generale pentru lucrul cu programul EXCEL. Configurarea foii de calcul. Formatarea foii de calcul. Utilizarea formulelor de calcul tabelar. Utilizarea funcţiilor
23. Funcţii pe baze de date Utilizarea foilor de calcul multiple Centralizarea listelor multiple.
24. Sortarea. Filtrarea. Rapoarte PivotTable
25. Subtotal. Audit. Gruparea şi schiţarea foilor de calcul
Bibliografie

Intoarcere la pagina Carti.